Organisatie

Bestuur

Voorzitter:

Penningmeester: 

Secretaris:

Bestuurslid: 

Bestuurslid: 

L.A.B. van der Pluijm

M.J.P. Verboord

M.A.P. van Dartel

J.H.J. van Haaster

J.J.H. van Haaster


 

Doelstelling

 

De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van de ontwikkeling, in het bijzonder op het gebied van onderwijs en gezondheid, van kinderen, jeugdigen en andere minderjarigen, met name, maar niet uitsluitend, in ontwikkelingslanden.


Het bevorderen van bewustwording van hierboven genoemde personen van de eigen woon-,werk- en leefsituatie en de daarin voorkomende waarden en normen en het ondersteunen van actieve en kritische betrokkenheid bij de vormgeving van de samenleving.


Het bevorderen van de betrokkenheid van hierboven genoemde personen bij de zelfstandige vormgeving van maatschappelijke en culturele verbanden, gericht op het gemeenschappelijk tot stand brengen van mogelijkheden voor ontmoeting en ontplooiing.


En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.