Projecten 2023

Studie 3 kinderen Zambia: € 360

De vader van 3 kids, Moses, was directeur van een school. Door omstandigheden kon hij deze functie niet meer uitoefenen. Hij tracht in het levensonderhoud te voorzien door het verbouwen van groente. Door droogte zijn de inkomsten onvoldoende om het schoolgeld van zijn kinderen te betalen. Wij hebben toegezegd de komende drie jaar het schoolgeld voor mijn kinderen te betalen. Een grote geruststelling met een kleine bijdrage!


Paul Robben Leerfonds, via Lionsclub Heusden: € 1.000

De Lionsclub Heusden organiseert een rally waarbij 100% van de inkomsten worden gedoneerd aan het Paul Robben Leerfonds. Dit fonds van Scholengemeenschap de Overlaat in Waalwijk helpt kinderen die om verschillende redenen niet zelf kunnen voorzien in bijvoorbeeld veiligheidskleding bij praktijklessen. Zonder deze materialen geen praktijkles, en dus geen opleiding. Maar het kan ook gaan om nog eenvoudigere zaken zoals de aanschaf van pennen, schriften, bijdrage schoolreis etc. Het Leerfonds past precies bij onze doelstelling: kinderen mogen niet buiten de boot vallen. Daar dragen we graag een steentje aan bij.


Stichting Leergeld Heusden: € 2.000

De stichting Leergeld Heusden zet zich geweldig in voor de jeugd waarvan de ouders ondersteuning kunnen gebruiken. Zodat de kinderen gewoon mee kunnen doen in het zo belangrijke sociale leven.
In 2022 heeft de stichting weer maar liefst 275 gezinnen kunnen ondersteunen. En dat precies in het gebied waar wij gevestigd zijn. Daarom steunen we Leergeld Heusden graag met een donatie van € 2.000.


Coöperatiekring Midden-Brabant: € 1.000

Om de kansengelijkheid van kinderen en jongeren te bevorderen, is de Coöperatiekring Midden-Brabant opgericht. Dit is een geefkring bestaande uit een aantal betrokken inwoners uit de regio Midden-Brabant. Stichting Coöperatiekring Midden-Brabant streeft naar bevordering van gelijke kansen voor kinderen en jongvolwassenen vanaf het eerste moment (-9 maanden tot 27 jaar). De stichting is recent opgericht. Het mooie initiatief steunen wij met € 1.000


Stichting Kenya Kinderen: € 2.000

Stichting Kenya Kinderen zet zich in om de leefomstandigheden van kinderen in de Rift Valley in centraal Kenia te verbeteren. De projecten die hiervoor zijn opgezet hebben betrekking op hygiëne, voeding, opvang en scholing.