Projecten 2009

Project schoolspullen kinderen in India: € 500

Pastoor Jesudoss uit de parochie in Vlijmen was woonzaam en is nog sterk betrokken bij zijn geboorteland India. Op het eiland Rameshwaram leven veel arme vissers. Zij hebben onvoldoende geld om hun kind door scholing een betere toekomst te geven.


Om een groep kinderen de kans te geven naar school te gaan was een bedrag nodig van € 6.500. De Vincentiusvereniging in Vlijmen heeft met een boekenmarkt € 5.000 opgehaald.

Een particulier heeft € 1.000 gestort. De Stichting Heeren van Haaster heeft de resterende € 500 geschonken.


Udubaddawa Dammananda school in Sri Lanka: € 2650

Deze plattelandschool voor 345 kinderen had door het droogvallen van de gedeeltelijk ingestorte waterput in het droge seizoen geen drinkwater. Ook waren er onvoldoende toiletten waardoor de schoolkinderen hun behoeftes "buiten" deden. Ook een kantoortje voor leerkrachten was verstoken van toiletten en drinkwater.


Onze stichting heeft € 2.650 gedoneerd wat door Aqua for All en een afscheidsreceptie van een directeur bij Brabant Water verdubbeld is. Met de totale bijdrage is de bestaande waterput verniernieuwd, zijn leidingen aangelegd zodat de school zelf en het kantoor nu over tappunten voor drinkwater beschikken.

Ook is er een gebouw met toiletten gebouwd zodat de kinderen op een normale manier naar de toilet kunnen.


image (1)
image (2)
image (3)
image (6)
image (5)
image (4)
image (7)