Projecten 2017

Stichting Vluchtelingenwerk: € 650

Ook dit jaar heeft de Stichting Vluchtelingenwerk weer een beroep gedaan op onze stichting voor het organiseren van een Sinterklaasfeest voor de kinderen van statushouders in onze gemeente. We hebben toegezegd van de totale organisatiekosten van € 1.300 de helft voor onze rekening te nemen. De Gemeente Heusden heeft de andere helft voor haar rekening genomen.

De middag was een groot succes met de aanwezigheid van ongeveer 65 kinderen en hun ouders. Het was de derde keer op rij dat we gebroeders aanwezig waren op de middag, waarbij we zagen dat onze donatie erg goed besteed is. Heerlijk om kinderen die veel hebben meegemaakt, een middag te zien genieten!

Stichting Vluchtelingenwerk3
Stichting Vluchtelingenwerk2
Stichting Vluchtelingenwerk1


Studie Medicijnen India: € 550

In ons overzicht van 2016 ziet u een bijdrage voor de studie medicijnen van Santina in India. Het jaar 2016 heeft zij succesvol afgerond en ze is nu gestart met haar laatste studiejaar.

In een mooi schrijven heeft ze ons gevraagd haar ook dit studiejaar financieel te ondersteunen, hetgeen we graag hebben gedaan.


Woongroep Salemanders: € 800

De woongroep Salemanders bestaat uit 9 kids met een beperking die samen begeleid wonen en leven in een woongroep in Berlicum.

Bij de opening van hun huis in 2012 hebben we een bedrag gegeven voor de inrichting van hun woonkamer. Nu doneren we vier keer € 200

voor het verkennen van hun directe woonomgeving, via bezoekjes en rondleidingen. Het is hun doel elk kwartaal een uitstapje te maken.


Stichting Naminya: € 1.000 voor een jaar studie voor 5 kinderen

Begin 2014 leerden de oprichters van de stichting tijdens vrijwilligerswerk het echtpaar Sam en Doreen Murwana kennen. Sam en Doreen zijn de oprichters van Noah's Ark Academy Namininya (NAAN).


NAAN is in 2012 ontstaan vanuit een behoefte binnen de gemeenschap van Naminya aan een dagopvang voor kansarme (wees)kinderen. Initieel betrof het een paar kinderen, maar in een mum van tijd liepen er meer dan 80 kinderen rond. Uiteraard was dit teveel van het goede en realiseerden zij zich dat er een structurele oplossing moest komen; NAAN was geboren. Naast opvang van de kinderen was er ook behoefte aan scholing, zodat de kinderen zich konden ontwikkelen.


De studiekosten per kind bedragen maar € 50 per jaar. Voor dat bedrag geef je een jaar ontwikkeling aan een kind wat zonder studie werkelijk kansloos is. We hebben voor 2017 steun toegezegd voor de studie van 5 kinderen. Zo zie je dat je met een beperkt bedrag grote dingen kunt doen!

Stichting Naminya1
Stichting Naminya2