Projecten 2014

Mieke Stevens Stichting: € 1.000

De stichting is in 2009 gestart met een senior High School voor meisjes in Ghana. Het investeren in de opleiding van jonge vrouwen heeft ook invloed op de leefomstandigheden van hun families, het dorp en de hele regio.


Op de school krijgen nu al 413 meisjes onderwijs. Ook de regering ziet nu in dat het succesvol is en heeft een groot deel van de school mee gebouwd. Omdat het een kostschool is, moeten er voldoende slaapzalen zijn. Om een verdere uitbreiding van de school mogelijk te maken zijn er extra slaapzalen nodig, met als totale kosten € 100.000. Onze bijdrage bedraagt € 1.000.


Vrienden van Jesudoss: € 500

In ons werkgebied was pastoor Jesudoss enkele jaren actief tot zijn eigen land India hem weer nodig had en opriep.


In zijn werkzame tijd in ons land gebruikte de pastoor zijn toelage om studiemogelijkheden te beiden aan jongeren in zijn geboorteland. Met zijn giften werd de studie van 21 studenten mogelijk gemaakt. Zonder die giften was een studie simpelweg niet betaalbaar.


Na zijn terugkeer naar India ontvangt de pastoor nog maar een toelage van € 60 per maand voor persoonlijke uitgaven en brandstof voor zijn auto. Daarmee kan hij zijn charitatieve werk niet meer bekostigen.


De parochianen hebben daarom de “Vriendenkring van Fr. Jesudoss” opgericht.


Wij hebben een bijdrage geboekt van € 500 met de toezegging dat ook de komende jaren te doen.


Vrienden van Jesudoss: € 500

De secretaresse van “Vrienden van Jesudoss” heeft ons benaderd. Jesudoss verricht werk in de gevangenis in India. Voor studie-programma’s moeten gevanegen een medische keuring ondergaan. Daar is uitgekomen dat een student een groot medisch probleem heeft met zijn lever. Een operatie kost € 2.000. Onze stichting heeft € 500 bijgedragen.