Projecten 2023

Studie 3 kinderen Zambia: € 360

De vader van 3 kids, Moses, was directeur van een school. Door omstandigheden kon hij deze functie niet meer uitoefenen. Hij tracht in het levensonderhoud te voorzien door het verbouwen van groente. Door droogte zijn de inkomsten onvoldoende om het schoolgeld van zijn kinderen te betalen. Wij hebben toegezegd de komende drie jaar het schoolgeld voor mijn kinderen te betalen. Een grote geruststelling met een kleine bijdrage!


Paul Robben Leerfonds, via Lionsclub Heusden: € 1.000

De Lionsclub Heusden organiseert een rally waarbij 100% van de inkomsten worden gedoneerd aan het Paul Robben Leerfonds. Dit fonds van Scholengemeenschap de Overlaat in Waalwijk helpt kinderen die om verschillende redenen niet zelf kunnen voorzien in bijvoorbeeld veiligheidskleding bij praktijklessen. Zonder deze materialen geen praktijkles, en dus geen opleiding. Maar het kan ook gaan om nog eenvoudigere zaken zoals de aanschaf van pennen, schriften, bijdrage schoolreis etc. Het Leerfonds past precies bij onze doelstelling: kinderen mogen niet buiten de boot vallen. Daar dragen we graag een steentje aan bij.